PLATBA PREVODOM NA ÚČET

Tovar môžete uhradiť vopred na základe proforma faktúry. Po potvrdení záväznej objednávky dostanete prostredníctvom mailu proforma faktúru, ktorú uhradíte v prospech nášho slovenského bankového účtu (t.j. neplatíte žiadne poplatky za medzinárodné platby a pod.). Ako náhle bude platba poukázaná v prospech účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom.

V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 5-tich dní, objednávka bude automaticky stornovaná.

Údaje pre bankový prevod:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK53 0900 0000 0050 4956 4715
SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Obchodné podmienkyPoštovnéBankový úcet