Výmena a vrátenie tovaru

Ako postupovať, keď Vám zakúpený tovar nevyhovuje a chcete ho vrátiť v zákonnej 14 dňovej lehote?

Pri nákupe cez internetový obchod máte podľa Občianskeho zákonníka ako spotrebiteľ právo tovar do 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu vrátiť alebo požadovať výmenu. Tovar je potrebné vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania tovaru kupujúcim nádrž prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Právo vrátiť alebo vymeniť tovar do 14 dní od prevzatia tovaru máte len pri nákupe cez internetový obchod, neplatí to pre nákup v našej kamennej predajni. O priebehu výmeny alebo vrátenia tovaru vás budeme informovať emailom.


VRÁTENIE TOVARU

Ak Vám tovar nevyhovuje a nechcete ho vymeniť za iný, pošlite nám ho späť. Vrátený tovar dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Vyplňte formulár Výmena (vrátenie) tovaru a priložte kópiu dokladu o nákupe (faktúru). Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru na našu adresu.


PÔVODNÉ BALENIE TOVARU

Obal (rozumie sa krabica), nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Tovar si môžete vyskúšať, nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebeniu. Je potrebné brať do úvahy náklady, ktoré bude mať BORAK BUILDING-SK s.r.o. s uvedením do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade. S ohľadom na rôznorodosť tovaru môžu byť tieto náklady rôzne vysoké a riešia sa individuálne. Tieto náklady potom môžu byť započítané s čiastkou za vrátený tovar.
Propagačné predmety (samolepky, katalógy) si aj v prípade vrátenia tovaru môžete ponechať.


VÝMENA TOVARU

Ak Vám doručený tovar z nejakého dôvodu nevyhovuje (nesedí Vám veľkosť alebo sa Vám nepáči farba a pod.), pošlite nám tovar späť. Vyplňte formulár Výmena (vrátenie) tovaru a priložte kópiu dokladu o nákupe (faktúru). Uveďte za čo presne chcete tovar vymeniť:  značka, model, farba, veľkosť.
Tovar Vám vymeníme a obratom pošleme. Pri výmene hradí zákazník poštovné podľa platného cenníka.

Adresa pre zasielanie tovaru:

“VÝMENA” alebo “VRÁTENIE”
MEGARENT s.r.o
Dlhá 191
010 09 Žilina – Bytčica
tel. č.: +421 905 299 399

V žiadnom prípade neposielajte späť tovar na dobierku! Tieto zásielky nebudú prijaté a budú doručené späť odosielateľovi.

Obchodné podmienkyPoštovnéBankový úcet